Nepamirškite komentuoti ir konkuruoti dėl galimybės laimėti savaitinius Žaismo DNR prizus. Iki kitos savaitės!

Žaidimų naujienų laidoje šią savaitę Vaidas pasakoja apie naują VR iš Valve, Sonic’o filmą, Borderlands 3, N18 žaidimo Kickstarter pasisekimą ir, žinoma, apie EPIC vs Steam. Nepamirškite komentuoti ir konkuruoti dėl galimybės laimėti savaitinius Žaismo DNR prizus. Iki kitos savaitės!

Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!