Šis 1961 m. pasirodęs personažas buvo sukurtas, galima sakyti... patyčių pagrindu. Kas, kaip ir kodėl - susipažinkite #GeekPropaganda siužete.

Šis 1961 m. pasirodęs personažas buvo sukurtas, galima sakyti… patyčių pagrindu. Kas, kaip ir kodėl – susipažinkite #GeekPropaganda siužete.

Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!