Autorius: Artojas

Ir nuo šiol dirba mėsininku. Tikrų tikriausiu, šiek tiek iškrypusiu mėsininku, kuris dirbdamas su mėsa mėgaujasi procesu. Tuo procesu priversti mėgautis ir mes, nes kitaip pinigai už bilietą bus kaip į balą.

Į šį filmą nuėjau dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių eisiu ir į Indianą Džonsą, ir pas Spyd Reiserį. Dėl vaikystės. Tai personažai su kuriais augau. Kad ir koks blogas būtų filmas apie Bondą aš stengiuosi jį pažiūrėti, nes jis brangus kaip prisiminimas. Džonas Rembo irgi vienas jų. Todėl labai norėjau apsilankyti kine, tik kad niekas nepasirašė. Galų gale nuėjom su uošviu. Nežinau ką ir pasakyt iš jo pozicijų. Po filmo abu prasmingai tylėjom.

Labai siuntu ant filmo importuotojų ir kino teatrų kurie nesugeba pasirūpinti savo klientais. Toks filmas kaip Rembo IV turi būti rodomas su disclaimeriu. Filmo reklamoje BŪTINAI turi būti įspėjimas, kad juostos turinys ypač žiaurus ir jaunesniems ar silpnų nervų žiūrovams nerekomenduojamas. Dievaži. Jei būdamas 20-ies būčiau prisidaręs vaikų ir tai būtų sūnus, vakar į salę vesčiausi savo aštuonmetį, kad parodyti jam „Tėvo vaikystės filmo tęsinį“. To įsivaizduojamo sūnaus motina po tokios išvykos jaučiu mane už kiaušinių pakabintų. Bandau aiškinti kodėl.

1 filmo pusė. Kuriame pateisinamą priežastį.
Odė mėsai ir nekaltų kraujui.
Egzistuoja tokia sąvoka kaip pateisinamas smurtas. Ją labai plačiai naudoja tiek filmų, tiek žaidimų kūrėjai. Na paimkime standartinio kovinio filmo klišę. Juk jame būna 1 gerietis didvyris. Tačiau žmogaus mąstymas yra toks, kad didvyris negali būti žiaurus, šaltakraujiškas žudikas. Jis turi būti gerasis keršytojas. Todėl visų senų gerų filmų su Van Der Damu, Seagal‘u, Stalone etc. pradžios būna skirtos blogiukams. Jie ateina, nužudo nekaltų žmonių, sugriauna šeimas, naikina gamtą ir t.t. Žodžiu jie elgiasi blogai. Dažniausiai tiek blogai kiek reikia, kad pateisinti visą tai, ką vėliau jiems padarys didvyris. Jei didvyris ketina tik pasispardyt ir šiek tiek pašaudyt, tai ir tragedija būna menkesnė. Tačiau jei filmo pabaigoje numatomas blogietis su nupjauta galva tai ir filmo pradžioje blogų darbų būna daugiau. Na tai standartas. Džonas Rembo filmo pabaigoje norėjo pasiautėti nestandartiškai. Jis tiesiog troško sumušti visus iki šiol buvusius rekordus. Į paskutines filmo minutes jis norėjo sukišti rekordinį kiekį subjaurotų kūnų, nuplėštų galūnių, sutraiškytų galvų ir ant objektyvo tyškančių smegenų. Taip pat jis troško apvynioti esminio blogiečio žarnas apie savo peilį. Už tai esminis blogietis tik tarp kita ko buvo paverstas pedofilu. Beto jis daug rūkė žiūrėdamas kaip šaudomi nekalti kaimiečiai. Pirmoji filmo pusė iki negalėjimo šlykšti. Jos metu Birmos armija siautėja po džiungles žudydami valstiečius. Tai buvo daroma beatodairiškai pasitelkiant minosvaidžius, AK-47, liepsnosvaidžius, sunkiuosius kulkosvaidžius, durtuvus, buožes, rankas, kojas, minas, granatas ir visa kita kas pakliuvo po ranka. Filmas kupinas close-up‘ų kuriuose galime pasimėgauti lėtai į vaiko kūna smingančiu durtuvu ir jo ašaromis. Galime stebėti kaip lengvai plyšta galūnės jei kas nors užsiropščia ant minos. Galim mėgautis beatodairiškais mečetės smūgiais nurėžiančiais moterų galvą, o vėliau įvertinti iš jų rankų išplėštų kūdikių skrydžio trajektorija. Nes juos mėto. Kur papuola ir kaip papuola. Nors labiausiai buvo užakcentuotas kūdikio skrydis į napalmu laistomą trobą. Labai gurmaniški vaizdeliai. Reik būti gerokai ligotu, kad tokius susukti. Ir šiek tiek ligotu bei godžiu, kad neišeiti iš salės. Gaila buvo pinigų už bilietą. Tačiau visa tai tik intro. Filmui įpusėjus Rembo suvokia, kad jis buvo sukurtas žudyti ir išeina keršyti.


Šiaip Rembo atrodo gerokai susenęs. Momentais net nejauku koks jis senas.
Kryžuką ant rankos dovanojo moteris. Kaip ir Rembo 2,3 dalyse jis įkvėpė Džoną sėti mirtį.

2 filmo pusė. Pateisinamas smurtas.
Odė mėsai ir kulkosvaidžiui

Kerštas prasideda tyliai ir ramiai gelbėjant belaisvius. Tačiau Rembo nebūtų Rembo jei jo niekas nesivytų. Ir jį vejasi. Visa motorizuota divizija. Pusę jos jis susprogdina pats, kita pusė lieka gyva ir užsikasa pakrantės dumble. Na niekas nerodė, kad jie užsikasa, bet aš taip spėju. Nes ten buvo gal 20 karių, tačiau prasidėjus susišaudymui jų staiga radosi gerokai per 200. Vadinasi jie buvo užsikasę kažkur ir laukė progos. Prasidėjus susirėmimui jie atsikasė ir puolė. Visi 50 likę iš divizijos + pastiprinimas kurio divizija laukė + dar valtis. Žodžiu mini susirėmimas peraugo į mažą karą kuriame kovėsi kelios pusės. Rembo prieš visus. Rembo draugai prieš kelis engėjus ir kažkoks sektantas kovėsi su savimi. Tą kovą laimėjo jo piktasis aš todėl žiūrovai gavo dar vieną puikią sceną kurioje akmeniu suknežinama galva. Teisingai. Arba nežudom išvis arba žudom taip, kad maža nepasirodytų. Iš esmės buvo akivaizdu, kad Stalonė turi meilės romaną su sunkiuoju kulkosvaidžiu. Nežinau kas ten per agregatas buvo, bet spėju jis šaudė ne menkesnėmis nei 25-30mm kulkomis turinčiomis žvėrišką smogiamąją galią. Jomis prieš tai varpė kaimiečius, vėliau jomis keršijo Rembo. Kiekvienas kulkosvaidžio pataikymas lemia vienos galūnės netektį. Šaudė ilgai ir labai taikliai. Bendroje sumoje filme turime geras 15 minučių gerai sufokusuotų vaizdelių su skylančiomis kaukolėmis, lūžtančiais kaulais ir tyškančiais viduriais. Prieš ir po siautėjimo su kulkosvaidžiu Rembo pasimėgauja žudynėmis lanku, peiliu ir plikomis rankomis. Jis jau išaugo iš to amžiaus kiek priešai buvo tyliai smaugiami ar buvo mikliai nusukami sprandai. Dabar jis plėšo gerkles ir demonstruoja to pasekmes ir taip daug vargo mačiusiems įkaitams. Visa tai pateisinama ir normalu, nes priešai elgėsi žiauriau. Todėl tikrai nėra čia ko piktintis. Bet šiaip pasaulis kraustosi iš proto. Žinau tik vieną. Jei tokius vaizdus kas nors pasiryžtų įdėti į kompiuterinį žaidimą tai kompanija jį kūrusi užsidarytų, jos bosą bažnyčia degintų ant laužo, Australija baustų mirtimi žaidimo platintojus o spauda pamirštu visus rinkimus, karus, naftą ir revoliucijas. Čia žaidime negalima. O filme nieko, normaliai.


Džonas mėsininkas ir jo įrankis. Filmo pradžioje apgaulingai buvo mėginta prakišti versiją, kad Džonas dirba kalviu. Nė velnio…

Siužetas (Spoiler Alert, jei ketinat žiūrėti filmą šią pastraipą praleiskit)
Vyras: Rembo plaukiam.
Rembo: Neplauksiu.
Vyras: Nu plaukiam.
Rembo: Ne neplauksiu, eikit namo.

Moteris: Rembo plaukiam.
Rembo: Neplauksiu.
Moteris: Nu plaukiam (rėžia liepsningą prakalbą).
Rembo: Ne neplauksiu, eikit namo.

Moteris sumirkusi nuo lietaus: Rembo plaukiam.
Rembo (nužiūrinėdamas šlapią jos kūną): Neplauksiu.
Moteris sumirkusi nuo lietaus: Nu plaukiam (rėžia dar vieną liepsningą prakalbą).
Rembo kaip ir visa žiūrovų salė pagalvoja, kad jei jis pasirašys, tai gal pasirašytų ir ji. Todėl galų gale nutaria plaukti.

Paskui juos pagrobia ir Rembo plaukia jų gelbėti. Paskui visus nužudo. Moteris jam neduoda. Visi laimingi grįžta namo. Tiesą sakant eidamas į filmą, kažko panašaus ir tikėjaus, todėl nė kiek nenusivyliau.

Vaidyba
Rembo vaidina, kad nevaidina. Kalba mažai. Apsimeta rimtu ir kietu. Žiūris normaliai, oldscholiškai.
Amerikiečiai geradariai iš pradžių vaidina gerus žmones, paskui gerus įkaitus. Nuobodūs.
Samdiniai. Vaidina kietus. Kompanijoje yra kiekvieno ultra kieto veikėjo stereotipai. Nuobodūs.
Birmos valstiečiai. Vaidina negyvus ir gerokai papuvusius. Pabrinkę, tikroviški ir todėl šlykštūs.
Birmos armija. Vaidina išprotėjusius žudikus. Visą filmą norisi, kad jie mirtų. Jie miršta. Vaidyba nuobodi, efektai geri.
Birmos armijos vadas. Vaidina šaltakraujišką budelį pedofilą. Norisi, kad mirtų skausmingai. Miršta skausmingai. Vaidyba nuobodi, efektai geri.

Didieji NE
NEeikitė į šį filmą jei negalite pakęsti:
— beprasmiškų žudynių.
— Kraujo.
— Žmogaus mėsos.
— Filmų be normalios istorijos.
— Filmų be normalios vaidybos.
— vaikų eksploatacijos tam, kad sukurti šiurpesnę emociją.
NEsiveskite į šį filmą vaikų. NEsugalvokite kviesti į šį filmą merginos.

Mažieji Taip
Tiesą sakant nėra tokių. Nebent esate Rembo fanas nuo vaikystės ir jūs veikia sentimentai. Visumoj filmas nėra baisiai blogas ypač jei vertintume juos Rembo skalėje. IV dalis iš esmės pagal įdomumą būtų kažkur po pirmos tarp antros ir trečios dalių. Bet viską iš esmės gadina nesveikas mėgavimasis krauju ir mėsomis. Nu šlykštu, beprasmiška ir tiek.

Patiko šis įrašas? Paremk mus Patreon platformoje!