Atskleisime paslaptį: tai NEBUVO "tų laikų" madingiausių vyrukų apranga.

Atskleisime paslaptį: tai NEBUVO “tų laikų” madingiausių vyrukų apranga.
Pilną istoriją sužinosite Agnės Juškėnaitės video siužete!

Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!