Žaismo DNR kalbina Lietuvos Fortnite komandos vadybininką, žinomą veidą gamer'ių gretose - Algirdą "ChosenOne" Gricių.

Žaismo DNR reporteris Jonas šiuometinio Intel Extreme Master Katowice metu sutiko Lietuvos eSporto scenai puikiai pažįstamą Algirdą “ChosenOne” Gricių, kuris papasakojo apie savo darbo specifiką “Team Atlantis”.


Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!