Naujausi žinomiausių pasaulio leidyklų komiksai bei grafinės novelės čia atkeliauja tą pačią dieną, kai tik palieka spaustuvės duris. Tikriems komiksų fanatikams daugiau nėra nė ko norėti!

Naujausi žinomiausių pasaulio leidyklų komiksai bei grafinės novelės čia atkeliauja tą pačią dieną, kai tik palieka spaustuvės duris. Tikriems komiksų fanatikams daugiau nėra nė ko norėti! Viena tokių fanatikių bepasirodė esanti ir Agnė Juškėnaitė, kuri apie savo apsilankymą GeekShop.lt ofise net susuko video siužetą.

Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!