Ką tik pasirodė antrasis laukiamiausio šių metų filmo anonsas! Įvertinkite.

Ką tik pasirodė antrasis AVENGERS: ENDGAME anonsas! Skubėkime įvertinti:

Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!