Minint artėjantį DETECTIVE COMICS #1000 numerį bei daugiausiai publikuojamo DC herojaus - Batman'o - jubiliejų metame jums nedidelį iššukį ir kviečiame pasitikrinti savo žinias! Kaip gerai išmanote DC COMICS?
Liked it? Take a second to support GeekPropaganda on Patreon!